Om bæredygtighed på DRH

Bæredygtighed på højskolen

ved forstander Lars Gjerlufsen

Bæredygtighed er et af tidens vigtigste temaer, og det er selvfølgelig også blevet en del af livet på Den Rytmiske Højskole. Vi arbejder med det på mange måder, både praktisk i hverdagen og pædagogisk i undervisningen.

For et par år siden blev det skrevet ind i skolens værdigrundlag, så det indeholder følgende afsnit om bæredygtighed: ”Vi ønsker at inspirere til en bæredygtig livsstil ud fra en idé om, at det er muligt at imødekomme personlige og fælles behov med en respekt for kommende generationers ret til samme.”

Bæredygtighed kan være mange ting, og i det følgende vil beskrive noget af det vi gør.

Over højskolens dør står der ”bevæg dig kun med livets hastighed”, og det opfatter jeg som første led i arbejdet med bæredygtighed. Vi skal leve et liv som er bæredygtigt i forhold til vores fysiske og psykiske velbefindende. Vi holder ikke mange år, hvis der er for stor ubalance i dette.

 

Vi har mange initiativer som skal hjælpe med at skabe et bæredygtigt klima og miljø. 

I pedelgruppen forsøger vi at nedbringe ressourceforbruget gennem opsætning af solceller, solfanger til varmt vand, centralt træpillefyr til opvarmning og andre mindre ting som skal spare på strømmen. Vi har fokus på affaldssortering og genbrug.

I køkkenafdelingen er man dygtige til at undgå madspild, gennem hele tiden at indtænke madrester i de næste måltider, og selvfølgelig ramme mere præcist med madmængderne. Vigtigst er nok vores bronzemærke i økologi, som er opnået uden merforbrug. Vi har fokus på kødforbruget, og har i øjeblikket 2 vegetardage om ugen.

Vi har arbejdet pædagogisk med det bæredygtige i mange år. Niels er en pionér på området, og jeg er sikker på at hans arbejde i 20-25 år har været med til at ”modne” os, så det bæredygtige nu er en naturlig del af højskolens værdier.

Niels Øko-valgfag har stået for mange projekter og deres bygninger ligger fint rundt omkring på skolens areal.

 

Der er ikke så mange som har direkte glæde af et valgfag, så vi er også begyndt at have bæredygtighedsundervisning i tematimerne. Temaforløbende er for alle skolens elever, og er en blanding af praktisk arbejde med bæredygtige løsninger, foredrag og udflugter til minisamfund funderet udfra et bæredygtigt grundlag. 

Vi kan godt tænke os at blive mere selvforsynende med frugt, og derfor er der plantet både en stor frugtlund og en allé med frugttræer. I øjeblikket arbejdes der på at etablere en jordkælder, hvor vi skal opbevare frugten. I år er der blevet sat bistader op i frugtlunden, og efterårsholdet har kunnet nyde honning derfra på morgenbordet.

Vi forsøger hele tiden at tænke bæredygtighed ind i hverdagen, og jeg tænker at nogle af de næste konkrete initiativer kunne være, sølvmærket i økologi, el-lader til biler på parkeringspladsen og et mosteri til at udnytte nedfaldsfrugt i naboers haver og vores fra vores egen frugtlund.

Samtidig kommer i undervisningen til at arbejde med FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Højskolerne er gået sammen i et bæredygtighedsnetværk, og Niels er selvfølgelig vores repræsentant. Her udveksles der idéer og tages konkrete initiativer til at fremme en bæredygtig udvikling.

Det er et alvorligt anliggende, som vi kun kan løse i fælleskab, og jeg håber vores lille bidrag kan vokse sig større i årene som kommer.

Lars G.