Skip to content

Velkommen til halmballehuset.dk

Den Rytmiske Højskoles side
om bæredygtighed i praksis.

ØKO er også fællesskab

Den Rytmiske Højskole har arbejdet seriøst med økologi i mere end 20 år, og vi har sammen med elever bygget en masse ting bæredygtigt. Vi er også blevet dygtigere hen ad vejen…

En af de ting vi har set er at de fællesskaber der skabes, når man bygger nye ting og som ikke udfordrer miljøet, er stærke.

Billederne omkring er fra dengang “verdens navle” blev bygget. Der blev gravet en hel del jord væk. Herefter blev der snedkereret, så vi fik et lille amfiteater med bålfad. Bålfadet kan flyttes, så der i stedet opstår en lille scene. Måden det er bygget på giver god akustik til de ca 100 mennesker der kan være i “hullet”  Det er et fantastisk sted at spendere en sommeraften.

Og vi gør det!

Men højskolen har en holdning til bæredygtighed – og vi handler på det. 

Læs forstander Lars Gjerlufsens tekst om hvad vi vil og gør med det.

 

Hvad er det så med ØKO 

Mennesket er et produkt af naturen, af de livbetingelser, som planeten jorden har givet os.

Vi har bevæget os fra at leve som et naturfolk, agerdyrkere til et højt industrialiseret teknologisk samfund, hvor vi siden 1945 til i dag er blevet 5,5 milliarder flere mennesker på jorden. Vi prøver at underlægge os naturen til vore behov og betingelser. Vi lever i menneskets tidsalder – den Antropocæne tid. Vi har fjernet os fra naturen fx blot i kraft af at vi bliver mere og mere urbaniserede.

Vi bor flere og flere i byer, hvor vores forståelse for naturens kræfter og mangfoldighed fortoner sig. 2/3 af alle dyrearter er fx forsvundet. I vores iver for at kontrollere naturen til vores fordel, glemmer vi, at vi dybest set lever på dens betingelser.

Når naturen som nu gør oprør fx i kraft af corona virus og klimaødelæggelser, er vi nærmest magtesløse. Vi forsøger at løse udfordringerne med teknologi, som jo paradoksalt nok er det, som har skabt årsagerne til naturens voldsomme reaktioner. Vi skal ændre vores vaner og væk fra menneskets ødelæggende kraft. Vi må indse, at vi i langt højere grad skal samarbejde med naturen – og ikke imod. Kan vi forene Kapitalismen med bæredygtig udvikling. Det er tilsyneladende den udfordring vi står over for. Skal vi begynde at udvise mådehold og nøjsomhed – være tilfreds med det vi har ?

Bæredygtighed handler om ikke at udpine jorden, ressource etik, forurening og meget mere.

På DRH har der været undervisning i Bæredygtighed stort set siden højskolens start. Målet har bl.a. været at lave eksemplarisk, projektorienteret undervisning, hvor tankesættet også har været ”Giv det Videre”. D.v.s det at beskæftige sig med bæredygtighed, men også konkret, da de forskellige projekter ofte rakte ind i nye semesterhold, som beskæftigede sig med det foregående semesters projekter.

Konkret har der været mange byggeprojekter på DRH, hvor materialerne har en lav grad af teknologisk forarbejdning. Naturmaterialer er billige og resurse-etiske. Man kan bygge og bo billigt, og dermed frigøre tid og kræfter til de ting der virkelig betyder noget for en. Resurse-etik handler også om, hvordan vi behandler alle de mennesker, dyr, planter, som omgiver os. Hvem siger i øvrigt, at af alle levende væsener, er det mennesket der har det afgørende ord?

I DRH´s startfase var der ikke mange penge til øko-projekter, hvilket jo tilfældigvis faldt i rigtig god tråd med ovenstående betragtninger.

Byggeprojekternes indhold har som regel taget længere tid at materialisere sig i mit hoved – end at udføre dem i praxis.

Niels Jørgensen, mangeårig lærer på ØKO

 

 

Byggeprojekterne

Krav til byggeprojekter på Den Rytmiske

  1. Billige
  2. Tjene et formål, som kunne bruges af eleverne – men også have en værdi i sig selv, og altså ikke nødvendigvis have et formål eller gevinst.
  3. Overskuelige i sin udformning ( så eleverne kunne overskue ideen, og være med i udformningen )
  4. Og ikke mindst kvalificere DRH´s udendørsrum og gøre dem smukkere, mere ”værdifulde”.

Så vi har gennem årene lavet :

1993 Etablering af kompostbeholdere

1994 Rund drivhusdome 7×7 meter til øko-agurker, tomater osv til køkkenet

1995 Hønsehus til 12 høns

1996 Hønsehus udvidelse til 24 høns. Dobbeldækker hus, så hønsene boet på 1 sal og hønsegård i stuen.

1999 Byggeri af halmballehus – første påbegyndte Halmballehus i DK.

2004 Byggeri af brændeskur

2005 Byggeri af økotoiletter, såkaldte seperations-toilleter til den flydende og faste del….

2008 Sauna etablering med solceller– årets motorsavsmassakre

2009 Terrassebyg ved saunaen

Verdens navle påbegyndes, som stor udendørs samlings forum til 90 personer

2010 Udendørs-koldbruser konstruktion ved saunaen med fransk pileflets hegn rundt om.

2012 Drh får frugtplantage med 22 træer, indhegnet a la dyrehaven…

2013 Stormen Bodil tog drivhus domen med sig…suk

2014 Udendørs bålhus påbegyndes, hvor vi kan sidde i tørvejr i flammernes skær

2015 Bålhus færdiggøres. Bænkebygerier rundt omkring.

2016 Bålhus færdiggøres. Mobile plantekasser til køkkenurter v køkkenet.

2017 Nyt projekt: Jordkælder til opbevaring af div frugter ( gammeldags køleskab ). Fuglekasser og Bibræmmer.

Dome

Domen er et hurtigt bygget og billigt drivhus

Verdens navle

Et lille “amfieteather” med plads til ca 150 mennesker. Der er bålplads og en plantemur omkring. 

Frugtlund

I skoven har vi lavet en frugtlund der også huser vore bier

Sauna

Sauna bygget bæredygtigt. Der fyres med brænde i en lille ovn. Det kan forbedres.

Halmballehuset

Danmarks første.